+421 905 723 958

info@artkruh.org

O nás

About us:                                

Civic association ART KRUH is corporation of artists, craftsmen, creative and common people. Our mission is preservation and development of traditional values of culture, crafts, arts in harmonious symbiosis with nature and cultural heritage - specifically in rural areas. Our activities aim to contribute to local and regional development and sustainability. Our main target group is youth (but also adults and children) that we aim to motivate to active, creative and sustainable life-style in the countryside. We are founding Village center of non-formal education “Golden hill”, to create a space in which would be people able to educate, self-realize and self-know themselves through creative, cultural, spiritual, artistic and also everyday-life activities. Besides that we are providing local museum “Black kitchen” with traditional way of cooking and living. In the past we have organized many international youth projects as workcamps, exchanges, EVS, trainings and others.

ARTKRUH /Agentúra Rozvoja Tradícii, Kultúry, Remesla, Umenia a Harmónie/ vznikla v roku 1994 v obci Stratená v Slovenskom Raji. Je združením umelcov, remeselníkov, hospodárov a iných (ne)obyčajných ľudí, zameraných na harmonické súžitie s prírodou, zachovávanie a rozvoj tradičných hodnôt v súlade s kultúrnym dedičstvom a koloritom krajiny. V tomto duchu nám učarovala aj obec Prenčov ležiaca pod bájnym Sitnom. Stala sa sídlom nášho združenia  aj väčšiny jeho aktivít. Na adrese Prenčov 90 budujeme „centrum kreativity a neformálneho vzdelávania“ , na adrese Prenčov 60 zasa „živé múzeum - Sedliacka čierna kuchyňa, ktoré je živým svedectvom toho ako sa dá archaická minulosť  a moderná súčasnosťou harmonicky prepájať.  Hlavnými aktivitami združenia sú:

  • vzdelávacie aktivity – kurzy, semináre,  Medzinárodné mládežnícke projekty
  • tvorivé a remeselné dielne (keramika, rezbárstvo, plstenie, výroba šperkov atď.)
  • kultúrne a spoločenské podujatia (festivaly, pouličné divadlo, jarmoky, atď.)
  • ekologické aktivity -  permakultúra a tradičné staviteľstvo

Našimi aktivitami chceme prispieť k regionálnemu rozvoju, lokálnej sebestačnosti, nezávislosti a trvalej udržateľnosti a zároveň takto inšpirovať všetkých ľudí dobrej vôle.

Partneri