+421 905 723 958

info@artkruh.org

Múzeum - Čierna kuchyňa

Múzeum –Sedliacky dom je živým svedectvom používania tradičných prírodných materiálov a pracovných postupov, ktoré boli závislé od daností prírodného prostredia. Pôvodnú architektúru a stavebné materiály (kameň, hlina, dubové drevo)sa tu podarilo zachovať takmer v nezmenenej podobe do dnešných čias. Je to pravdepodobne posledný dom v Prenčove kde je zachovaná aj pôvodná čierna kuchyňa. Práve preto sme si ju zvolili ako nosnú tému nášho múzea.  Zápach (či vôňa) dymu  dokáže oživiť ducha starých čias. Otvorený oheň v kuchyni pod hrncom či kotlíkom už dnes vidíme hádam iba v rozprávkach. Aj keď možno nevieme presne vysvetliť prečo, nápoje a pokrmy z „živého ohňa“ chutia proste ináč. Návštevník nášho múzea bude mať tú možnosť, ochutnať niečo z ponuky nášho občerstvenia pripraveného v čiernej kuchyni. Na dvore by mala časom pribudnúť  pec na pečenie chleba.  Čierna kuchyňa môže zároveň slúžiť na výrobu liečivých mastí, olejov, alebo prírodnej kozmetiky z bylín nazbieraných na lúkach v okolí Prenčova. Súčasťou múzea by mohla byť aj predajňa lokálnych produktov, výrobkov a suvenírov.

  Výnimočným prvkom sedliackeho domu je aj masívny kamenný portál pri vchode do izby s vytesaným ornamentom v tvare svargy - slovanského symbolu slnka.

  V knihe Jozefa Labudu „Sitniansky rytier“ sa píše, že tento dom často navštevoval aj Andrej Kmeť,  keďže v ňom svojho času býval   jeho asistent J. Zábojník. Takto môžeme naviazať a ďalej rozvíjať posolstvo Andreja Kmeťa a zároveň tu vzniká výhodné prepojenie s už existujúcim prenčovským múzeom - s izbou Andreja Kmeťa.  V bezprostrednej blízkosti sa nachádza aj súsošie z roku 1821 z motívom uhorského kráľa Štefana dávajúceho uhorskú korunu do ochrany Panne Márii s Ježišom na rukách.

Keďže na rekonštrukciu a udržiavanie sedliackeho domu používame prevažne tradičné stavebné materiály, múzeum má byť zároveň praktickou ukážkou a inšpiráciou pre nových majiteľov tradičných domov - často chalupárov, ako takéto staré domy rekonštruovať , aby sa nestratil ich vidiecky charakter, zostali zdravé pre život a zároveň boli praktické pre potreby súčasného človeka. Chceme tu hmatateľne poukázať na mnohé výhody z minulosti z ktorých by sme mohli a myslíme si, že aj mali čerpať v dnešnej dobe. Je pre nás však veľmi dôležité, aby múzeum - sedliacky dom nebolo zakonzervovaným “mauzóleom“ niekde v minulosti, kde už veci a úžitkové predmety dávno prestali slúžiť svojmu účelu a nesmieme sa ich ani dotknúť. Práve naopak, vytvárame tu  živí priestor, kde si človek návštevník môže všetko na vlastnej koži  vyskúšať, zažiť alebo ochutnať. To čo je pre nás dnes archaické bol niekedy moderné. Originalita nášho múzea spočíva práve v tom, že je živým svedectvom toho ako sa dá archaická minulosť  a moderná súčasnosťou harmonicky prepájať.

Partneri