+421 905 723 958

info@artkruh.org

RESCUE 2016

POZVÁNKA NA VEREJNÚ PREZENTÁCIU A WORKSHOP O ŠTUDIJNEJ CESTE NA ISLAND

V dňoch 12. až 19. októbra 2016 realizovali dvaja učitelia zo SR, členovia nášho združenia,študijnú cestu na Island, počas ktorej sa zúčastnili medzinárodnej konferencie “Rescue 2016“, pred-konferenčného kurzu, stretli sa s islandskými partnermi, zdokumentovali topenie sa ľadovcov, diskutovali o dopadoch klimatickým zmien na krajinu a ľudí, otvorili možnosti budúcej spolupráce pre viacero edukačných subjektov, vytvorili partnerstvo medzi slovenskými a islandskými organizáciami.

Občianske združenie ARTKRUH

si vás dovoľuje pozvať na verejnú prezentáciu –workshop zameraný na prezentovanie výsledkov študijnej cesty zameranej na zvyšovanie povedomia a vzdelávanie o adaptácii na klimatické zmeny v kontexte environmentálnej výchovy a záchranárskej činnosti dobrovoľníkov v krajine ohňa a ľadu – ISLAND

Workshop a prezentácia získaných skúseností bude realizovaná na slovenských školách V B. Bystrici a B. Štiavnici.

Dňa16. 11. 2016 o14:00 vB. Bystrici, knižnica kat.ekológie UniverzitaM. Bela

Ing. Juraj Švajda, PhD.

Dňa 16.11. 2016 o11:00 vB. Štiavnici, jedáleň SOŠ služieb alesníctva

Mgr. Zuzana Hermanová

Prezentované budú témy KONFERENCIE „ RESCUE 2016“

Fotografie zoblasti ľadovcaLangjokull aNPThingvellir

Workshop záchranárskych zručností

Prezentácia ARTKRUH, Tatranská horská služba–dobrovoľný zbor, Slov. Červený kríž

Nábor nových dobrovoľníkov

                                

Aktivita je financovaná prostredníctvom grantov EHP/Supported by a grant from EEA Grants

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky/Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic

Hlavní prednášajúci na konferencii: http://www.rescue.is/conference/speakers

V prípade záujmu o projekty v spolupráci s krajinami EHP:  http://www.eeagrants.sk/otvorenie-opatrenia-b-bilateralnych-fondov-programov/

Stručné zhrnutie informácií zo študijnej cesty: Konferencia “Záchrana 2016“, ktorú  zorganizovala partnerská islandská asociácia pre pátranie a záchranu ICE – SAR bolo podujatie určené dobrovoľníkom, pracovníkom s mládežou, učiteľom, členom dobrovoľných záchranárskych organizácií, pracovníkom prírodných parkov, špecializovaným záchranárom.  Konferencia s medzinárodnou účasťou 960 dobrovoľníkov sa konala v Reykjavíku a odznelo na nej viac ako 50 zaujímavých prednášok od expertov z celého sveta. Prednášky sa venovali témam: komunikácia pri záchranárskej činnosti, nočná záchrana, rastúca návštevnosť - environmentálne hľadiská a klimatické zmeny ako faktory zvyšujúce pravdepodobnosť rizika, psychologicko-sociálny rozmer záchrany, pátranie po stratených osobách pri živelných pohromách – napríklad pri stále rastúcom množstve povodní aj lavín, práca s mládežníckymi dobrovoľníckymi skupinami. Program „záchranárstva a ochrany prírody“ je na Islande súčasťou školských osnov pre stredné školy. Na osobnom stretnutí s predstaviteľmi partnerskej organizácie sme prebrali aj možné perspektívne oblasti spolupráce, diskutovali sme o dopade klimatických zmien na bezpečnosť pobytu v horách so zameraním na školské a mládežnícke skupiny. ICE-SAR je organizácia s tisíckami dobrovoľníkov v krajine, ktorej počet obyvateľov je menší ako na Slovensku. Jedná sa o organizáciu realizujúcu aktivity výhradne na dobrovoľníckej báze, pričom jej členovia sú vážení členovia spoločnosti. Hlavným patrónom organizácie je prezident krajiny. Presah inšpirácie vidíme aj v perspektívnej práci na zlepšovaní postavenia dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou na témach environmentálnej výchovy a bezpečného pobytu v prírode aj na Slovensku. Rozmer bezpečnosti a prípadnej schopnosti záchrany života a zdravia je významný pri všetkých akciách organizovaných v prírodnom teréne, pri študentských exkurziách, terénnych cvičeniach, medzinárodných mládežníckych výmenách, lyžiarskych a turistických kurzoch, voľnočasových aktivitách. 

 

Partneri