Dobrovoľníctvo

artkruh_dobrovolnictvo_exc-logo

Európsky zbor solidarity

ponúka väčšinou príležitosti na cezhraničné dobrovoľnícke činnosti. 

Tieto projekty sú vynikajúcou príležitosťou pomáhať tam, kde je to potrebné, osvojiť si nové zručnosti, stráviť čas v zahraničí, možno sa aj naučiť jazyk – a vrátiť sa s nezabudnuteľnými spomienkami. 

Projekty sú zamerané na širokú škálu otázok a problémov (napr. životné prostredie, zdravie, začlenenie, digitálne technológie, kultúra či šport), preto si určite každý záujemca nájde niečo, čo ho bude zaujímať alebo bude zodpovedať jeho východiskovým znalostiam.

Podporné a hostiteľské organizácie


Ak dobrovoľník odchádza do zahraničia za individuálnou dobrovoľníckou činnosťou, do tohto procesu sú zapojené dve organizácie:

  • podporná organizácia – so sídlom v tvojej domovskej krajine, ktorá ti pomôže pripraviť sa na zahraničnú skúsenosť (pôvodne sa označovala ako „vysielajúca organizácia“)
  • hostiteľská organizácia – prijme ťa a pomôže ti v cieľovej krajine. 

Kto sa môže stať dobrovoľníkom


Do dobrovoľníckych činností Európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť ľudia vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí majú pobyt v krajinách zapojených do programu a v partnerských krajinách.

Viac informácii o programe Európsky zbor solidarity nájdeš tu.

ART KRUH


Aj my v našej organizácii dávame mladým ľuďom z Európy možnosť účastniť sa dobrovoľníckych aktivít  cez tento program a stávame sa tak hostiteľskou organizáciou.

 Hlavnými témami sú kultúra, kreativita a permakultúra.. Pre mnohých ľudí znamená permakultúra hlavne starostlivosť o záhradu a rastliny. Permakultúra je však omnoho širší pojem, ktorý zahŕňa okrem starostlivosti o zem aj starostlivosť o ľudí a ich potreby. Je založená na vzťahoch, ktoré by sa mali navzájom rozvíjať a podporovať. Perma pochádza z trvalého – niečoho, čo môže byť udržateľné. Kultúra je komplexom konkrétnych duchovných, materiálnych, intelektuálnych a emocionálnych vlastností spoločnosti alebo sociálnej skupiny, ktorá zahŕňa aj bežný spôsob života, životný štýl, hodnotový systém, tradície a vieru. Spoločne s dobrovoľníkmi počas projektov skúmame „Čo je to perma-kultúra?“ nielen na materiálnej, ale aj filozofickej, sociálnej a tiež osobnej úrovni.

Podrobnejšie informácie o aktuálnom projekte nájdete v anglickej verzii tejto stránky.

artkruh_dobrovolnictvo_4