dragon-dreaming

Dragon dreaming
– úvodný zážitkový seminár

OBSAH Filozofické, teoretické a duchovné korene metódy, vedenie snívacích kruhov, tvorba motivujúcich cieľov a úloh, získavanie spätnej väzby od účastníkov projektov, analýza a riešenie blokád v projektoch, navigácia projektov, riešenie krízy a straty motivácie. Úvodom …

Dragon dreaming
– úvodný zážitkový seminár
Read More »