Les budúcnosti

2021

Les budúcnosti je mládežnícka výmena, ktorá sa uskutoční 26.7. – 10.8. 2021 v našom vzdelávacom centre v Prenčove. 35 mladých ľudí zo Slovenska, Portugalska, Chorvátska a Estónska bude zdieľať svoje príbehy o spolužití človeka a prírody. Tieto príbehy potom ožijú vďaka hudbe, landartu a divadlu, do spoločného vystúpenia.

Popis projektu:

Future Forest je metaforickým vyjadrením vízie našej budúcnosti. Je to vízia interakcie medzi ľuďmi a prírodou, ale aj interakcie medzi ľuďmi medzi sebou a podmienok trvalo udržateľného života. Future forest je projekt mládežníckej výmeny zameraný na používanie umeleckých metód na zdieľanie dôležitého odkazu verejnosti. 35 Mladí ľudia zo Slovenska, Estónska, Chorvátska a Portugalska prejavia záujem o našu budúcnosť tým, že vyzvú verejnosť na zodpovedný prístup k dôležitým témam. Hlavnou témou tejto výmeny bude zodpovednosť za životné (prírodné aj mestské) prostredie a proaktívny prístup k téme udržateľného životného štýlu, aby sa ukázalo, že potreba žiť zodpovedne sa neobmedzuje iba na správanie v „skutočnej prírode“, ako sú lesy, ale aj v každodennom mestskom živote. Podnietime verejnosť k premýšľaniu o témach každodenného života, ako sú dnešné hodnoty, nadmerná spotreba, používanie plastov, použitie vody, výroba odpadu atď. Na druhej strane sa mladí ľudia naučia a budú si vymieňať silu umenia vyjadrovať a zdieľať správy v sociálnom prostredí. Konkrétne použité umelecké metódy budú zo skupiny performatívneho umenia, pouličného umenia, tanca, divadla, podporené vizuálnym umením, hudbou a spevom. Chceme prepojiť minulosť, prítomnosť a budúcnosť a ako inšpiráciu pre činnosť budeme hľadať staré príbehy a európsku mytológiu z čias, keď bola príroda Bohom.

Pre koho je projekt určený?

Projekt je určený pre mladých ľudí (od 18 do 30 rokov), ktorí sa zaujímajú o vyššie uvedené témy: zodpovednosť za životné prostredie, aktívne občianstvo, tvorivé prístupy hlavne umenie.

Ako sa prihlásiť? Stačí vyplniť tento link: https://docs.google.com/…/1O2eUnf4U313KDHogQpDz…/edit…

 Miesto konania:

Projekt sa uskutoční v krásnej, malej dedine Prenčov. Prenčov je vzdialený iba 10 km od mesta Banská Štiavnica zapísaného na zozname UNESCO. Banská Štiavnica je známe staré historické mesto. Je súčasťou dedičstva UNESCO a je umiestnené v krásnom prírodnom prostredí s množstvom jazier v okolí. Preto je obľúbeným letným cieľom s mnohými kultúrnymi a umeleckými podujatiami.

Náklady:

Tento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus +.

Ubytovanie a strava na 14 dní / 15 nocí je hradená z týchto zdrojov.

Cestovné náklady: Preplatíme vám cestovné náklady do stanovených limitov (pre Slovensko je to 20€). Cestovné náklady vám budú vrátené až potom, čo dostaneme všetky súvisiace letenky a faktúry (vrátane palubných lístkov) a potom, čo vyplníte online report a dotazník organizácie Artkruh.

Ubytovanie

Môžeme vám ponúknuť 2 typy ubytovania:

  1. Pre tých, ktorí uprednostňujú hostel, sú k dispozícii spoločné izby s vlastnými toaletami a sprchami.
  2. Pre ľudí, ktorí uprednostňujú jednoduchý prírodný životný štýl odporúčame Prenčov 90 – sídlo ARTKRUH-u. Je centrom umenia, tvorivosti a neformálneho vzdelávania. Žijeme tu jednoduchým, ekologickým a sebestačným spôsobom. Používame iba ekologické čistiace prostriedky, kozmetiku, jednoduché slnečné sprchy, ekologické separačné toalety …

Tu máte možnosť prespať:

• maringotka – (3 + 3 postele), ktoré sú v záhrade usadlosti. Náš život je tu jednoduchý, veľmi blízky prírode, založený na princípoch permakultúry. Pri počúvaní vtáčích spevov môžete použiť vonkajšie sprchy a samostatné toalety. Vnútri sú ustlané postele s matracom a táborák hneď za dverami.

• Lesný apartmán – (4 postele) je miestom pre tých odvážnych a skutočne prírodných. Je to armádny stan vybavený kobercom a posteľami s matracmi. Nachádza sa v zadnej záhrade asi 200 metrov od našej usadlosti v blízkosti lesa, takže môžete počuť všetku prírodnú rozmanitosť žijúcu v okolí. Musíte si priniesť vlastný spacák.

• stan – musíte si priniesť vlastný stan, karimatku a spacák;

Špeciálne potreby

Ak máte nejaké stravovacie požiadavky / potravinové alergie / zdravotné ťažkosti, ktoré by mohli ovplyvniť vašu účasť atď., Dajte nám prosím vedieť čím skôr, aby sme sa mohli zodpovedajúcim spôsobom zariadiť a byť pripravení vás podporiť.

Dohoda s účastníkmi

Po rokoch skúseností v práci s mládežou sme vybrali niekoľko bodov, ktoré sú súčasťou dohody s účastníkmi projektu:

Vezmite prosím na vedomie nasledujúce podmienky, ktoré budú platiť, ak prijmete miesto na projekte.

– Týmto vyhlasujete, že ste si pozorne a úplne prečítali a POROZUMELI popis projektu.

– Týmto sa zaväzujete zúčastniť sa celého procesu tohto kurzu vrátane prípravy pred začiatkom školiaceho kurzu a fázy šírenia po ukončení projektu.

– Cestovné náklady sa refundujú do výšky limitu stanoveného Európskou komisiou.

– Získanie úplného cestovného poistenia je vašou zodpovednosťou a na vaše vlastné náklady.

– Poskytnutie vyššie uvedených informácií o osobitných potrebách nezbavuje vašu vlastnú osobnú zodpovednosť za zabezpečenie vašej vlastnej.

– Vaše kontaktné údaje a podrobnosti o vašej organizácii môžu byť zdieľané s ostatnými účastníkmi počas kurzu a pre ďalšie záležitosti týkajúce sa neformálnej práce s mládežou. Fotografie, videá, obrázky nasnímané počas kurzu, ako aj materiály vyrobené počas aktivít môžu byť použité na zdokumentovanie aktivity v správach alebo na webových stránkach alebo sociálnych sieťach alebo na propagačné materiály.