dragon-dreaming

Dragon dreaming
– úvodný zážitkový seminár

Objavovanie a napĺňanie poslania jednotlivca.

Bude to čas zastaviť sa, spojiť sa sám so sebou, pozrieť sa akou cestou kráčam a či smerujem tam kam smerovať mám.
Ako sa mi (ne)darí spolupracovať s inými? Viem komunikovať svoje potreby a ponúkať svoje schopnosti (dary) tak, aby boli prijaté?  Som si ich vôbec vedom(ý,á)? Viem ja počuť skutočnú potrebu a ponuku iných? vidieť dary, ktoré prinášajú?

Projektový dizajn pre vedenie tímov a organizácii.

Spôsob, akým spolupracujeme na svojich projektoch, je výrazne ovplyvnený tým, ako hovoríme a ako si vzájomne načúvame. Keď pracujeme s Dragon Dreamingom, je dôležité si uvedomovať, že smerujeme k vytváraniu nových paradigiem a novej kultúry. Potrebujeme obnoviť svoju schopnosť hlbokého načúvania. Načúvať ako k nám prehovára Zem, naslúchať si navzájom a taktiež sami sebe. Potom môžeme využiť svoju intuíciu, aby „projekt spoločnej vízie“ mohol hovoriť  našimi ústami.

OBSAH:

Čo je to Dragon Dreaming? Odkiaľ pochádza? Ako to môžem využiť pre seba, pre môj tým?

  • Filozofické, teoretické a duchovné korene metódy,
  •  3 piliere ( Zem – Komunita – Jedinec)
  •  4 fázy projektového cyklu ( Snívanie, Plánovanie, Realizácia, Oslava)
  • Vedenie snívacích kruhov, tvorba motivujúcich cieľov a úloh
  • Aktivity v kontakte s prírodou

Workshop je ochutnávkou procesu „tvorby spoločnej vízie“ a bude vedený formou živého laboratória, kde si účastníci súbežne prejdú teóriou aj praktickou osobnou skúsenosťou. Budeme sa zameriavať na to, ako prepájať jednotlivca s prostredím, aby potreby zúčastnených boli naplnené a  schopnosti využité (v prospech všetkých a všetkého). Na to, aby sme vytvorili spoločnú víziu – „sen“, individuálne sny musia zomrieť, aby sa mohli znovu zrodiť ako spoločný sen obohatený o kolektívnu inteligenciu celého spoločenstva. Budeme vytvárať  prostredie, v ktorom sa cítime bezpečne, kde každý účastník je videný a počutý, kde môžeme otvorene zdieľať svoje myšlienky, hlboké pocity a otvoriť sa svojej zraniteľnosti.

Seminár sám o sebe bude naším spoločným vzdelávacím projektom a poslúži nám ako živé laboratórium pre rozvoj tímov a projektov. Navrhujeme a realizujeme spoločný projekt, založený na schopnostiach a potrebách všetkých zúčastnených. Snažíme sa úprimne pomenovať a stretnúť drakov (prekážky) na ceste. Potom dokážeme realizovať to, o čom sme ani nesnívali. Spolu!

Budeme sa učiť ako používať nástroje Dragon Dreaming:
  • hlboké počúvanie /pinakari/
  •  charizmatickú komunikáciu
  • generatívne otázky
  • Aha! momenty
  • a rôzne iné nástroje na podporu v D.D. projektoch.

 Cena je vrátane víkendového ubytovania a stravy. (Ak by cena mala byť jedinou prekážkou Vašej účasti, môžme spolu pohľadať win -win riešenie.)

Viac informácii o metóde D.D. nájdete na: https://dragondreaming.org/

Udalosť bola ukončená.

Dátum

Pi - Ne, 2. - 4. jún 2023
Expired!

Čas

17:00

Cena

230 €

Miesto

ART KRUH
Prenčov 90, 96973 Prenčov

Organizátor

ART KRUH
Telefón
+421 (0)905 723 958
Email
info@artkruh.org
Web stránka
https://artkruh.org/