artkruh-podujatie-permakulturny-dizajn

Permakultúrny dizajn

Kurz sa riadi programom vychádzajúcim z medzinárodne dohodnutého rozvrhu celosvetovej organizácie Permakultúry, prispôsobeného podmienkam domáceho prostredia. Vo svete je známy pod skratkou PDC (Permaculture design course /certificate). Vychádza z diela Billa Mollisona “Permaculture: Designer´s manual”, ktorý má 14 kapitol rozdelených podľa kľúčových tém permakultúry.

Po absolvovaní kurzu permakultúrneho dizajnu by mal byť účastník schopný nadizajnovať svoj pozemok priestorovo, časovo aj finančne a doviesť ho tak k hojnosti. Tiež sa môže rozhodnúť vydať náročnejšou, ale o to zaujímavejšou cestou a stať sa učiteľom permakultúrneho dizajnu, byť aktívny ako konzultant alebo/a dizajnovať pozemky iným ľuďom a krajinu vo svojej oblasti. Kurz Permakultúrneho dizajnu je investícia do seba, do svojho života, vzdelania, zdravia a budúcnosti.

V cene kurzu sú zahrnuté okrem samotnej výučby špičových lektorov aj odborné publikácie, fantastická zdravá strava, ubytovanie v príjemnom prostredí a tiež veľmi veľa vecí, ktoré sú rozhodne k nezaplateniu. Je to napríklad osobný individuálny prístup, priama praktická skúsenosť, zážitková, teda ľahko zapamätateľná výučba, zanietenosť a energia lektorov, priama aplikovateľnosť vzniknutých projektov do praxe, príjemná tímová práca a množstvo veľmi dôležitých skúseností a hodnotných kontaktov.

NA ČO SA MÔŽETE NA KURZE TEŠIŤ

♦ pod vedením skúsených dizajnérov získate zručnosti v dizajnovaní rôznych typov permakultúrnych projektov
♦ prejdete si celým procesom dizajnovania od počiatočného mapovania cez návrh až po rozpočtovanie vašej záhrady
♦ získate holistický pohľad na tvorbu záhrad, krajiny so zameraním na vodozádržné opatrenia, šetrenie vodou, na budovanie a ochranu pôdy, možnosti jej zúrodňovania
♦ získate zručnosti v technickom kreslení, tvorbe podkladov pre realizáciu projektu
♦ naučíte sa rozumieť permakultúre v jej celistvej hĺbke aj šírke
♦ naučíte sa techniky práce s pôdou tak aby vaša záhrada a výsadby prosperovali
♦ získate dizajnérsky pohľad na pestovanie zeleniny, ovocia aj chov domácich zvierat
♦ oboznámite sa s rastlinami využiteľnými v permakultúrnych záhradách
♦ získate priamu podporu komunity permakultúrnych dizajnérov
♦ certifikát permakultúrneho dizajnéra platný v svetovej permakultúrnej komunite

Trvanie kurzu je 100 hodín prezenčne, (t.j. 15 dní prezenčne).
30 hodín odborných tematických videí
20 hodín projektovania v tíme

HLAVNÁ LEKTORKA:  Ing. Patricia Pavlovská, DPD, diplomovaná permakultúrna dizajnérka, ktorá je zároveň odbornou garantkou kurzu.

Kurz je rozdelený do nasledujúcich blokov:

1. blok: 8. – 10. september 2023
2. blok: 29. september – 1. október 2023
3. blok: 20. -22. október 2023
Prax Hrušov (voliteľné dobrovoľne)
4. blok: 3. – 5. november 2023
5. blok: 24. – 26. november 2023

Viac INFO

Prihlasovací formulár

Dátum

Pi - Ne, 8. - 10. september 2023
Expired!

Čas

8:00

Cena

1 500 €

Miesto

ART KRUH
Prenčov 90, 96973 Prenčov
Kategória