Umenie a remeslá

Umenie a Tvorivosť

Umenie a tvorivosť je pre nás jeden z nástrojov sebavyjadrenia, osobného rozvoja a obohatenia komunity. Je to hravá a zábavná forma vzdelávania. Je to iný spôsob komunikácie, lebo nie všetko dokážeme vyjadriť iba slovami.

Umenie a tvorivosť podporujú jednotlivcov spojiť sa so sebou samými, aj s ostatnými navzájom. Keď tvoríme vyjadrujeme viac ako sme si vedomí, spájame sa so svojím vnútorným svetom, s ktorého tvorba vyviera ako samostatný proces.

artkruh_umenie_kreativita
artkruh_umenie_karneval

Zameriavame sa na umenie ktoré nie je akademické, ale viac autentické. Prvotne nie je pre nás podstatná umelecká hodnota vzniknutého diela, skôr sa zameriavame na procesy, ktoré pri vzniku diela prebiehajú.

Ako sú tímová práca, sústredený stav vedomia,  nástroj komunikácie smerom dovnútra i vonku k verejnosti, zdieľanie zručností, kontakt s publikom, vzájomné obohatenie, zážitok skutočnej komunity. Ale hlavne je to samotná radosť s tvorby.

  • karneval, Prenčov
  • fašjangový sprievod, Svätý Anton
  • pouličné divadlo, Stratená
  • workshop plstenia (kreativita)
  • Keramika