Budovanie komunít

Budovanie komunít – Vedomé tvorenie spoločenstiev – (Community Building)

Žijeme dnes v období  veľkej individualizácie, ktorá popri mnohých pozitívnych efektoch ktoré prináša nás zároveň vedie do izolácie. Cítime, že sami ako jednotlivci toho veľa nezmôžeme, potrebujeme podporu od ostatných a zároveň potrebujeme ostatných podporiť. Preto jedným z našich zámerov tiež budovanie komunít.

Tvorenie komunít je od nepamäti v nás, ľudskom rode. Pomáha vytvoriť bezpečné prostredie pre hodnotnú skupinovú, kolektívnu komunikáciu a kreativitu. Zásadám komunikácie v kruhu (council circle), nenásilnej a vnímavej komunikácii voči sebe aj druhým,  ktoré sú potrebne na vytvorenie autentického spoločenstva sa vedia naučiť aj  male deti. Musia však mať príklad, nás starších. Ako sa my budeme správať a vzťahovať k sebe aj k ostatným, k prírode a veciam okolo seba, tak i oni im budu rozumieť.

Community Building seminár

Najbližší termín
Prihláška
B. Štiavnica
artkruh_komunity_concil_2

Definícia komunity – spoločenstva podľa M.Scotta Pecka

Skutečné spoločenstvo je skupina dvoch alebo viacerých ľudí, ktorí sa bez ohľadu na rozdielne skúsenosti naučili prejavovať a prijímať vzájomné odlišnosti. Vďaka tomu sú schopní otvorene a efektívne komunikovať a tvorivo spolupracovať na spoločných cieľoch. Pritom zažívajú medzi sebou pocity výnimočného bezpečia a rešpektu.  

Jednou z najkomplexnejších metód Budovanie komunít je metóda amerického psychoterapeuta Scotta Pecka. Vypozoroval a zadefinoval vodítka (guideline – predpoklady) vďaka ktorým vieme vedome proces tvorenia komunitných vzťahov pozorovať a orientovať sa v ňom. Zručnosti ktoré tu môžeme získať sú univerzálne, a preto ich môžeme vniesť do všetkých vzťahov v ktorých žijeme, osobných, rodinných, pracovných atď.
Community Building učí a inšpiruje k vedomému a zodpovednému správaniu voči sebe aj komunitám, v ktorých žijeme.

Dragon Dreaming

Tvoje sny nie sú tvoje. Patria Zemi, ktorá ich chce cez teba priviesť na svet.

Naväzujúc na komunity building vznikol  inovatívny, inkluzívny a participatívny, viac hravý spôsob riadenia  projektov  Dragon Dreaming. Je inšpirovaný žijúcimi systémami, teóriou chaosu, rozvojom organizácií a komunít, múdrosťou a duchovnými tradíciami austrálskych aborigénov Je to hra s novými pravidlami: spolu rozvíjame a žijeme win-win-win projekty. Zapájame všetkých zúčastnených, ich kvality, potreby a sny. Snažíme sa úprimne pomenovať a stretnúť drakov (prekážky) na ceste. Učíme sa, ako sa bezpečne dostať spod kontroly a opustiť komfortnú zónu.  Potom dokážeme realizovať to, o čom sme ani nesnívali.                  Spolu!

Úvodný seminár

Otvorený termín
Prihláška
Prenčov
artkruh_komunity_council

Všetci radi žijeme naše životy v oblasti komfortnej zóny, kde už máme vychodenú cestičku, kde sme si vybudovali bezpečné zázemie pre seba a blízky okruch svojich obľúbených. Skutočné učenie však nastáva iba po opustení našej komfortnej zóny. To je to miesto kde na nás čakajú prekážky – naši „draci“ a odkiaľ pochádza názov Dragon Dreaming. Ak však dokážeme prekročiť naše hranice, učíme sa ako „tancovať s našimi drakmi“ – ako sa viac a viac posilniť, objaviť svoje silné stránky, schopnosti, zručnosti a zdravé sebavedomie.

4 fázy projektu

D.D. je postavený na štyroch fázach Snívanie, Plánovanie, Realizácia a Oslava. Prvú a poslednú fázu, klasický projektový manažment väčšinou nepoužíva, alebo jej nevenuje dostatok priestoru, čo vedie k nízkej angažovanosti a motivácii účastníkov projektu. Cítia sa iba ako vykonávatelia, alebo zamestnanci projektu, ale nepovažujú ho za svoj vlastní. Vnímajú ho iba ako “sen” niekoho iného. Práve v tom je prístup D.D. zásadne odlišný a inovatívny. Rovnako ako na zámer projektu je kladený dôraz na zúčastnených, ich kvality, potreby a sny. Poďme sa bližšie pozrieť na jednotlivé fázy.

 1. Snívanie.
  Veľa projektov ostane zablokovaných, už v tejto úvodnej fáze, lebo ľudia nezvyknú zdielať svoje sny s ostatnými. Neveríme viac v silu snov a bojíme sa, že zdieľaním svojich „snov“ by sme sa strápnili, alebo vôbec neboli vypočutý. Ako inde aj tu platí, že „Na počiatku bolo Slovo“ a každý zrealizovaný projekt /sen/ začal tým, že ho niekto ako prvý vyslovil a s ostatnými sa oňho podelil. Je pre to dôležité vybrať do svojho tímu nielen ľudí ktorí majú zručnosti a skúsenosti, aby s projektom pomohli, ale aj tých s ktorými chceme byť a spolupracovať. Dobrý tým je založený na vzťahoch. To je začiatok snívacieho kruhu/dream cyrcle/.Potom ako iniciátor predstavil svoj sen, jeho individuálny sen, musí teraz zomrieť, aby sa mohol znovu narodiť ako sen celej skupiny. Pri tejto fáze platí „žiadne kompromisy!“, nesnažíme sa vtesnať do jedného sna, ale vytvoriť sen, ktorý bude zahŕňať sny všetkých zúčastnených. Fáza snívania je o rôznorodosti a získavaní nápadov, koľko je len možné.

 2. Plánovanie
  je o sústredení, destilácii a filtrovaní. Definujeme si zámery a ciele a určíme si prvé nevyhnutné kroky pre zorganizovanie úloh, zodpovedností, času a finančného rozpočtu. Rozdiel oproti konvenčnému plánovaniu je v D.D. hravý spôsob plánovania, ktorý je veľmi dôležitý na to, aby sa udržiavala energia skupiny vysoko. Po zadefinovaní si konkrétnych cieľov a úloh, ich jednotlivo umiestňujeme na hernú tabuľu Karabirt/- čo znamená v preklade pavučina/. Navzájom poprepájame čiarami úlohy ktoré spolu súvisia, aby sme naplánovali maximálnu efektivitu ich riešenia. K jednotlivým úlohám sa podľa vlastnej motivácie vyberú zodpovedné osoby, odhadne sa čas a rozpočet potrebný na realizáciu.
artkruh_komunity_kruh
 1. Realizácia.
  Všetko o čom sme doposiaľ hovorili, je iba mapa pre Dragon Dreaming. Až v tejto fázy vstupujeme do krajiny drakov, kde budeme čeliť skutočným prekážkam. Práve tu sa učíme ako zjednotiť teóriu a prax. V tejto fáze prichádza manažovanie a administrácie projektu a je to zároveň fáza, kde veci veľmi ľahko môžu ísť iným smerom ako sme plánovali. Je tu potrebný neustály monitoring a prispôsobovanie sa zmenám: Dodržiavame plánovaný čas? Sú naše náklady v súlade s rozpočtom? Potrebujeme prispôsobiť naše plány? Ako minimalizujem riziko? Ako budeme nakladať so stresom? Sme stále na správnej ceste a realizujeme pôvodný sen, alebo nás odviedlo niekde úplne inam? Ako mapa celého projektu nám tu súčasne slúži Karabirt. Veľmi dôležitou otázkou vo fáze realizácie /ako aj v iných fázach/ je: Oslavujeme dosť často? Úspešný manažment často potrebuje starostlivé manažovanie času, stresu a zdrojov, čo väčšinou znamená starostlivé koordinovanie práce mnohých ľudí, aby ich úsilie smerovalo k naplneniu cieľov a aby sa mohol sen premeniť na skutočnosť. Väčšinou je tu potrebná supervízia. Nie to však supervízia od vodcov k tým, ktorý vykonávajú najviac práce, ako to býva bežné u konvenčných projektov. V D.D. v zmysle win-win prístupu má supervízora každý a môže sa to vykryštalizovať aj tak, že manažérom budú supervízori umývači riadu.

 2. Oslava.
  Je to práve dôležitosť oslavy, ktorá robí D.D. odlišný oproti mnohým iným projektovým metódam. Tu oslava nie je doménou najhlučnejšieho extroverta, ale zahŕňa zdieľanie, reflexiu, uvedomenie, uznanie a vďačnosť. Je to o ocenení úsilia, ktoré sme vynaložili a o uvedomení si toho, čo sme sa naučili. Je to tiež o schopnosti vidieť druhých takých aký sú, v ich veľkoleposti a sláve ako aj v ich zraneniach a ťažkostiach. Je to o videní celého človeka a o napravení všetkých nedorozumení. A je to tiež o uznaní a ocenení všetkého čo sa nám podarilo, ale aj toho čo sa nám nepodarilo. Oslava je zároveň dôležitý proces, ktorý ukončí fázu realizácie a prepojí nás znovu do fázy snívania. Je to spôsob pozrieť sa, aký zmysel dáva projekt nášmu životu. Oslava často využíva metódu Way of council podporujúcu hlboké počúvanie. Spoločným zdieľaním sa podieľame nielen na tom, že hovorím o tom čo môžu cítiť aj iný, ale prinášame do projektu hĺbku, čestnosť a pravdivosť.

Postaviť sa našim drakom/prekážkam/ do cesty a premieňať sny na realitu, bude od každého vyžadovať získanie nových zručností, vystúpenie z komfortnej zóny a tu môžme objaviť, že sme viac ako sme si o sebe mysleli. Je potrebné, aby tieto schopnosti boli objavené, ocenené, rozpoznané a akceptované. Každému, kto sa na projekte podieľal, má byť poďakované.  Posledný krok Oslavy vyžaduje analýzu transformatívnych výsledkov. „Čo by sme urobili inak, ak by sme projekt robili znovu?“, ale aj   „čo na tomto projekte sme si užili najviac?“ aby sme to určite zapojili do budúcich projektov.

Zdroj a viac info: dragondreaming.org