Projekty

  • Všetky
  • Aktuálne
  • Zrealizované
reconecting.fb_-1

Reconnecting roots – Znovu spojené korene

Partnerstvo: Tento projekt už bol predložený Národnej agentúre pre program Erasmus+ s žiadosťou o finančnú podporu. Teraz hľadáme miestnych partnerov, zainteresované strany, ale aj jednotlivých …

artkruh_projekty_building-bridges

Budovanie mostov 2019

It is a youth exchange where 35 young people will meet in Prenčov village, Slovakia. Participants are young people, willing to broaden their life perspectives, …

artkruh_projekty_win-win-games

Win-Win-Win Hry 2019

Win-Win-Win games is a 10 day training course for youth workers, trainers, community builders connected with young activist working on a sustainable way of living. It opens …

artkruh_projekty_trees

Trees 2019-2020

We choose as a topic for this project trees, because they are a symbol of long term perspective, a way of thinking and living. During this project …

artkruh_projekty_future-forest_0

Les budúcnosti 2020-2021

Future Forest je mládežnícka výmena, organizovaná pod záštitou programu ERASMUS+. Jedná sa o neformálny spôsob vzdelávania. 35 mladých ľudí z Portugalska, Chorvátska, Rakúska

artkruh_projekty_connecting-roots

Spojení koreňmi 2018-2019

“Connecting roots” is 6 day partnership building seminar for representatives of organizations working in youth field. Project will be organized by ARTKRUH in natural environment …