Príbehy pre nový svet

story-erasmuspsd-2

19. – 27. máj 2022, Prenčov – okr. Banská Štiavnica

Žijeme v dobe, kedy vplyv ľudskej činností po prvý raz v našej histórii mení stav Zeme neudražateľným spôsobom. Život podporujúce systémy ničíme nad rámec udržateľnej miery, čím ohrozujeme aj naše vlastné prežitie. Nestabilita, ktorú naše aktivity spôsobujú a vplyv na ekosystémy nás privádza na cestu k hromadnému vymieraniu. Spolu s množiacimi sa negatívnymi následkami si to mnohí z nás začínajú uvedomovať, a dnes sme svedkami obrovského oživenia iniciatív, ktoré sa zameriavajú na udržateľnosť ako základ.

Príbehy ktoré rozprávame, formujú svet v ktorom žijeme. Existuje mnoho príbehov, ktoré hovoria o životnom štýle, živobytí a podnikaní rešpektujúcom možnosti planéty. Týmto projektom chceme podporiť zviditeľnenie takýchto príbehov a šírenie  pozitívnych posolstiev ľudí žijúcich v harmónii so sebou samým aj navzájom so svojím prostredím.

Príbehy pre nový svet“ je 7 dňový medzinárodný tréning pre pracovníkov s mládežou, trénerov a pedagógov starších ako 18 rokov a s dobrou úrovňou anglického jazyka. Tréning kombinuje rozprávanie príbehov, environmentálne vzdelávanie a prácu s médiami v snahe inšpirovať a vybaviť účastníkov potrebnými kompetenciami, aby sa mohli stať efektívnejšími tvorcami zmien. Naučíme sa tvoriť, nové naratívy ako protiklad ku príbehom „skazy a temnoty“ o ničení našej planéty čím prispejeme k vytvoreniu rôznorodejších nástrojov pre pozitívnu zmenu. Naučíme sa byť kritickými používateľmi mediálneho obsahu, byť efektívnymi tvorcami informácií – nielen pasívni užívatelia.

Partnerské krajiny sú: Estonia, Czech republik, Greece, Italy, Romania, Slovakia, Spain, Portugal

Všeobecným cieľom je preskúmať  výzvy, ktorým  čelíme posledné obdobie z pohľadu globálnej environmentálnej  krízy a taktiež  preskúmať spôsoby ktorými (sociálne) médiá – prispievajú k vytváraniu prázdnych hodnôt, súťaživosti, stereotypov, predsudkov, intolerancie a násilných prejavov. Zámerom je hľadať a naučiť sa ako môžeme zvrátiť tieto negatívne trendy. Naším cieľom je vytvoriť  potrebné zázemie pre zážitkové a neformálne vzdelávanie. Budeme používať  rôzne štýly učenia (vizuálny/sluchový/pohybový) a nástrojov, ktoré majú  viesť k rozvoju širokej škály kompetencií. Chceme rozvíjať najmä tieto kompetencie:

– nové poznatky o modeloch a vedeckých teóriách (geopolitika, globálne vzdelávanie, systémové myslenie) a o histórii masmédií;

– uvedomenie si sily rozprávania príbehov;

– kritické myslenie;

 – základné vedomosti o systémovom myslení;

 – praktické zručnosti v oblasti efektívnej komunikácie na podporu pozitívnej zmeny

… a poskytnúť inšpiráciu a zvýšiť motiváciu uviesť toto všetko do praxe – „byť vnútorne pripravený“.

Ak máte záujem zúčastniť sa tréningu vyplňte prosím prihlasovací formulár

Podrobnejšie informácie nájdete tu