máj 2020

LOC-claun

Vrstvy komunikácie 2020

bol medzinárodný tréning pracovníkov s mládežou realizovaný s podporou programu Európskej komisie Erasmus+. Uskutočnil sa 21.-30. októbra 2020…

artkruh_aktuality_comunication-call-for-participants

Layers of communication

The general aim of this training is to bring various methods and tools for cultivation of verbal, emotional and body communication, with special emphasis on respect, and support.