O nás

S ohľadom na tradície a kultúrne dedičstvo
inšpirujeme k uvedomelému a zodpovednému životu

Poslanie

ARTKRUH je občianske združenie, ktorého zámerom je podporovať harmonické súžitie s prírodou, zachovávanie a rozvoj tradičných hodnôt v súlade s kultúrnym dedičstvom a koloritom krajiny.

Táto potreba vzniká prirodzene ako reakcia k dnešnému konzumno-spotrebnému životnéme štýlu, často bezohľadnému k životnému i sociálnemu prostrediu, kde sa najvyššou hodnotou spoločnosti sa stal ekonomický rast, osobný prospech a zisk.

Snažíme sa vytvárať taký priestor a zázemie, ktoré umožňuje ľuďom vzdelávanie, tvorivú sebarealizáciu, sebapoznávanie, ako aj  relaxovanie prostredníctvom  enviromentálnych, kultúrnych, umeleckých aj osvetových aktivít.

Veríme, že ak človek realizuje svoj osobný potenciál (svoje nadanie či poslanie), bude tak najviac užitočný pre budovanie uvedomelej a rozvinutej  občianskej spoločnosti.

artkruh_dobrovolnictvo_4
miesto

Miesto

Prenčov 90 – “Pod zlatným vrchom” je sídlom a hlavným zázemím združenia. Je umiestnené na okraji obce a je priamo prepojené s okolitou “divoku” prírodou.

Nachádza sa tu permakultúrna záhrada, ovocné kry a stormy, orechy. Keramická a drevárska dielňa, letné zázemie na ubytovanie a vzdelávacie activity. Víziou tohto miesta je stať sa sebestačným „centrom kreativity a neformálneho vzdelávania“.

Prenčov 60 je tradičný sedliacky dom, od roku 2016 zapísaný ako kultúrna pamiatka. Objekt prechádza kompletnou rekonštrukciou za použitia tradičných technológií a materiálov (drevo, kameň, hlina, slama) a bol zaradený do siete múzeí v Honte ako „Sedliacka čierna kuchyňa“. Na dvore sme postavili tradičnú pec na pečenie chleba.

Nechceme aby toto miesto bolo iba “mŕtvym múzeom” zakonzervovaným niekde v čase, ale práve naopak, bolo živým svedectvom a inšpiráciou toho, ako sa dá archaická minulosť a moderná súčasnosť harmonicky prepájať.

História

Občianske združenie ARTKRUH vzniklo v roku 2004 v obci Stratená v Slovenskom Raji. V mieste medzinárodnych táborov-workcampov, zameraných na úpravu životného prostredia a rekonštrukciu historických objektov starej krčmi a kultúrnej pamiatky Halaš. Po čiastočnej rekonštrukcii sa objekty vrátili do správy pôvodnych majiteľov.

Zámerom združenia bolo od počiatku harmonické súžitie s prírodou, zachovávanie a rozvoj tradičných hodnôt v súlade s kultúrnym dedičstvom a koloritom krajiny a v tomto duchu nám učarovala aj obec Prenčov, ležiaca pod bájnym Sitnom, len 10km od Banskej Štiavnice. Od roku 2012 sa stala sídlom nášho združenia  aj väčšiny jeho aktivít.

historiaweb