Vrstvy komunikácie 2020

LOC-claun

Layers of communication – Vrstvy komunikácie

– bol medzinárodný tréning pracovníkov s mládežou realizovaný s podporou programu Európskej komisie Erasmus+. Uskutočnil sa 23.8.-1.9. 2021 v Prenčove.

Cieľom tohto tréningu bolo oboznámiť účastníkov s rôznymi metódami a nástrojmi na kultiváciu verbálnej, emocionálnej a telovej komunikácie so zvláštnym dôrazom na rešpekt a podporu znevýhodnených mladých ľudí.

Konkrétne nástroje pre uvedené úrovne vychádzali z metodiky nenásilnej komunikácie, rozvoja emocionálneho prejavu, divadelného, klaunského a art-terapeutického prístupu.

Tieto rôzne metódy komunikácie majú osobitný význam vo všetkých podporných povolaniach, ako sú sociálni pracovníci, terapeuti, tréneri, mentori, učitelia, pracovníci s mládežou alebo akékoľvek povolania, ktoré pracujú s ľuďmi zo znevýhodneného prostredia.

Partnermi projektu boli organizácie pracujúce s mládežou z 8 európskych krajín:

  • Keti Keta (Portugalsko),
  • Porto di Terrra (Taliansko),
  • Active Youth (Litva),
  • Youth Club Active (Estónsko),
  • Infoeck (Rakúsko),
  • Natura Humana z (Grécko),
  • Biodiversa (Španielsko),
  • Parcours Lemonde (Francúzsko),
  • Artkruh zo (Slovensko).

Viac o projekte je sa dozviete v jeho anglickej verzii.