Rekonštrukcia vidieckej kultúrnej pamiatky

artkruh_aktuality_60ka2

V roku 2014 bol tento objekt na adrese Prenčov 60 zapísaný do siete vidieckych múzeí v oblasti Hontu ako Sedliacka čierna kuchyňa. Od roku 2017 kedy bol tento objekt zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok, prebieha jeho kompletná rekonštrukcia.

Zámerom je celkovo obnoviť dom s použitím tradičných materiálov i technológií, aby bol zachovaný pôvodný charakter. Do dnešných dní sa v oblasti Hontu nachádza množstvo ľudových domov, ktoré v sebe nesú cenné svedectvo z minulých čias. Kvôli ich technickému stavu, alebo „moderným“ požiadavkám novodobých majiteľov sú príliš často odsúdené k zániku.

Preto má tento dom slúžiť ako praktická ukážka a inšpirácia pre nových majiteľov tradičných domov – často chalupárov, ako takéto staré domy rekonštruovať, aby sa nestratil ich vidiecky charakter, zostali zdravé pre život a zároveň boli praktické pre potreby súčasného človeka.

Zámerom múzea – Sedliacka čierna kuchyňa je vytvoriť živé prepojenie medzi minulosťou a súčasnosťou, ktorá neustále formuje našu budúcnosť. Chceme poukázať na múdrosť a praktickosť trvalo udržateľného životného štýlu našich predkov, ktorý sa postupne a prirodzene vyvíjal celé tisícročia, avšak neuveriteľne zmenil a takmer vytratil za posledných 100 rokov. Hodnoty a životný štýl modernej doby sa často priečia zdravému sedliackemu rozumu, sme bezohľadný k životnému prostrediu v ktorom žijeme a často aj sami voči sebe navzájom. Tradičný sedliacky dom s čiernou kuchyňou v sebe nesie posolstvo ducha „starých čias“ a k tým, ktorým nie je ľahostajná naša budúcnosť a sú ochotný načúvať, stále prehovára.

Doposiaľ bol zrekonštruovaný klenbový komín nad čiernou kuchyňou, opravená strecha, tesárske a klampiarske konštrukcie, kamenné múry a obnovené hlinené omietky.

V súčastnosti prebieha realizácia drevených a tehlových podláh za použitia ekologických materiálov (kameň, piesok, vápno, tehla, drevo, penové sklo, minimálne aj cement). Pôvodne neboli v objekte žiadne podlahy iba udupaná hlina čo by už nevyhovovalo praktickému využívaniu a požiadavkám dnešnej doby.

Viac podrobností o sedliackom dome, technológii jeho výstavby a rekonštrukcie aj o jeho jeho histórii sa dočítate tu.