Zrealizované

LOC-claun

Vrstvy komunikácie 2020

bol medzinárodný tréning pracovníkov s mládežou realizovaný s podporou programu Európskej komisie Erasmus+. Uskutočnil sa 21.-30. októbra 2020…