Les budúcnosti, 25.7.-8.8.2022

les-web-1

Future Forest je mládežnícka výmena, organizovaná pod záštitou programu ERASMUS+. Jedná sa o neformálny spôsob vzdelávania. 35 mladých ľudí z Portugalska, Talianska, Slovenska, Estónska sa stretnú, aby navzájom zdieľali vedomosti, skúsenosti, názory a postoje ohľadne témy trvalo udržatelného životného štýlu vo vidieckych i mestských oblastiach. Budú spolu tráviť veľa času v prírode a formou divadelných a iných umeleckých aktivít (land art) bude verejnosť podnietená,  aby sa zamyslela na dnešným životným štýlom, jeho hodnotami, nadmerným konzumom, produkovaním odpadu, používaní vody a pod.

  • Máš viac ako 18 a menej ako 30 rokov a zaujímaš sa o témy ohľadne životného prostredia?
  • Chceš sa stretnúť a spoznať z inými mladými ľuďmi z Európy?
  • Zaujíma Ťa divadlo, land ART  či iné umenie?
  • Chceš sa naučiť, alebo Ty sám učiť ako využiť silu umenia?
  • Zaujímaš sa o staré príbehy a máš rád ich zdieľanie okolo ohňa?

Ak si odpovedal na viacero s týchto otázok áno, tento projekt môže byť práve pre Teba!

Prihlásiť sa je potrebné najneskôr do konca júna 2022.