S ohľadom na kultúrne dedičstvo
inšpirujeme k zodpovednému životu

les-web-1

Les budúcnosti 25.7.-8.8.2022

Future Forest je mládežnícka výmena, organizovaná pod záštitou programu ERASMUS+. Jedná sa o neformálny spôsob vzdelávania. 35 mladých ľudí z Portugalska, Chorvátska, Rakúska

story-erasmuspsd-2

Príbehy pre nový svet

19. – 27. máj 2022, Prenčov – okr. Banská Štiavnica Žijeme v dobe, kedy vplyv ľudskej činností po prvý raz v našej histórii mení stav Zeme neudražateľným spôsobom. Život podporujúce systémy ničíme nad rámec udržateľnej

reconecting.fb_-1

Reconnecting roots – Znovu spojené korene

Partnerstvo: Tento projekt už bol predložený Národnej agentúre pre program Erasmus+ s žiadosťou o finančnú podporu. Teraz hľadáme miestnych partnerov, zainteresované strany, ale aj jednotlivých miestnych účastníkov, ktorí by sa chceli do projektu zapojiť. (miestne

les-web-1

Les budúcnosti 25.7.-8.8.2022

Future Forest je mládežnícka výmena, organizovaná pod záštitou programu ERASMUS+. Jedná sa o neformálny spôsob vzdelávania. 35 mladých ľudí z Portugalska, Chorvátska, Rakúska

story-erasmuspsd-2

Príbehy pre nový svet

19. – 27. máj 2022, Prenčov – okr. Banská Štiavnica Žijeme v dobe, kedy vplyv ľudskej činností po prvý raz v našej histórii mení stav Zeme neudražateľným spôsobom. Život podporujúce systémy ničíme nad rámec udržateľnej miery, čím ohrozujeme aj naše vlastné prežitie. Nestabilita, ktorú naše aktivity spôsobujú a vplyv na ekosystémy nás privádza na cestu …

reconecting.fb_-1

Reconnecting roots – Znovu spojené korene

Partnerstvo: Tento projekt už bol predložený Národnej agentúre pre program Erasmus+ s žiadosťou o finančnú podporu. Teraz hľadáme miestnych partnerov, zainteresované strany, ale aj jednotlivých miestnych účastníkov, ktorí by sa chceli do projektu zapojiť. (miestne školy, inštitúcie, samosprávu, tretí sektor ale aj aktívnych mladých ľudí) Očakávaným výsledkom bude miestny výskum, manuál inštitucionálnej podpory podnikania mladých …

artkruh_radio-regina-rozhovor

Renovácia vidieckeho domu a život na vidieku

Rozhovor v rádiu Regina. Hosťom rubriky „Komu sa nelení …“ Rádia Regina je Martin Gavalier, riaditeľ a správca ART KRUH, o.z.